Odjeljenje za odnose sa javnošću

Odjeljenje   za odnose sa javnošću Adresa: La Benevolencija 16
Tel: 033 286 727
Fax: 033 211 114
E-mail: javnost@mup.ks.gov.ba