Kontakti

Odjeljenje za kripto-zaštitu
Tel: +387(0)33 286-722
Fax: +387(0)33 226-625
kz@mup.ks.gov.ba

Jedinica za saobraćaj
Tel: +387(0)33 286-748
Fax: +387(0)33 611-256
saobracaj@mup.ks.gov.ba

SEKTOR KRIMINALISTIČKE POLICIJE
Tel: +387(0)33 286-752
Fax: +387(0)33 226-481
krimpolicija.sektor@mup.ks.gov.ba

Odjeljenje za privredni kriminal
Tel: +387(0)33 286-754
Fax: +387(0)33 286-861
privrednikriminal@mup.ks.gov.ba

Odjeljenje za krvne, seksual. delikte i ratne zločine
Tel: +387(0)33 286-758
+387(0)33 286-759
Fax: +387(0)33 226-934
krvnidelikti@mup.ks.gov.ba

Odjeljenje za imovinske delikte
Tel: +387(0)33 286-760
Fax: +387(0)33 220-853
imovinskidelikti@mup.ks.gov.ba

Odjelj. za borbu protiv zloupot. opojnih droga
Tel: +387(0)33 652-110
Fax: +387(0)33 652-130
odjel.droge@mup.ks.gov.ba

Kriminalističko-obavještajna jedinica
Tel: +387(0)33 265-720
Fax: +387(0)33 265-731
krimpodrska@mup.ks.gov.ba

Odjeljenje za kriminalističku tehniku i forenziku
Tel: +387(0)33 286-762
Fax: +387(0)33 221-398
ktf.kdz@mup.ks.gov.ba, ktf@mup.ks.gov.ba

SEKTOR ZA POLICIJSKU PODRŠKU
Tel: +387(0)33 566 656
+387(0)33 566 657
Fax: +387(0)33 566 650
policijska.podrska@mup.ks.gov.ba

Odjeljenje za KDZ
Tel: +387(0)33 225-062
Fax: +387(0)33
kdz@mup.ks.gov.ba

Jedinica za specijalističku podršku
Tel: +387(0)33 566-658
Fax: +387(0)33 566-650
spec.jedinica@mup.ks.gov.ba

Jedinica za podršku
Tel: +387(0)33 566-660
Fax: +387(0)33 611-099
jedinicazapodrsku@mup.ks.gov.ba

SEKTOR ZA PRAVNE, KADROVSKE,LOGISTIČKE POSLOVE, EDUKACIJU I ANALITIKU
Tel: +387(0)33 286-820
+387(0)33 286-823
Fax: +387(0)33 653-584
pkle.sektor@mup.ks.gov.ba

Odjeljenje za pravne, kadrovske, logističke poslove i edukaciju
Tel: +387(0)33 286-920
pravniposlovi.up@mup.ks.gov.ba, kadrovi.up@mup.ks.gov.ba, logistika.up@mup.ks.gov.ba

Odjeljenje za analit., planiranje i evidencije
Tel: +387(0)33 286-807
Fax: +387(0)33 610-225
analitika@mup.ks.gov.ba

SEKTOR ZA MATERIJALNO-FINANSIJSKE POSLOVE
Tel: +387(0)33 286 747
Fax: +387(0)33 655 917
sektor.matfin@mup.ks.gov.ba

Odjeljenje za materijalno opremanje i komercijalne poslove
Tel: +387(0)33 286-821
Fax: +387(0)33 655 917
komercijala.up@mup.ks.gov.ba

Odjeljenje za finansijsko-knjigovodstvene poslove
Tel: +387(0)33 286 943
Fax: +387(0)33 286-946
racunovodstvo.up@mup.ks.gov.ba

Auto-servis
Tel: +387(0)33 286 959
Fax: +387(0)33
autoservis@mup.ks.gov.ba