Kontakti

Prva PU zona odgovornosti u općini Stari Grad
Tel: +387(0)33 283 100
+387(0)33 283 101
+387(0)33 532 000
Fax: +387(0)33 233-729
+387(0)33 407 118
pu1@mup.ks.gov.ba

Druga PU zona odgov. u općini Centar
Tel: +387(0)33 283-200
+387(0)33 283-201
+387(0)33 206-000
Fax: +387(0)33 445-507
+387(0)33 407-237
pu2@mup.ks.gov.ba

Treća PU zona odgov. u općini N. Sarajevo
Tel: +387(0)33 283-300
+387(0)33 283-301
Fax: +387(0)33 617-394
pu3@mup.ks.gov.ba

Četvrta PU zona odgovornosti u općini Novi grad
Tel: +387(0)33 451-211
+387(0)33 450-050
Fax: +387(0)33 472-467
pu4@mup.ks.gov.ba

Peta PU zona odgovornosti u općini Ilidža
Tel: +387(0)33 234-261
+387(0)33 664-993
Fax: +387(0)33 407-290
pu5@mup.ks.gov.ba

Šesta PU zona odgovornosti u općinama Hadžići i Trnovo
Tel: +387(0)33 420-145
Fax: +387(0)33 407-291
pu6@mup.ks.gov.ba

Sedma PU zona odgovornosti u općinama Vogošća i Ilijaš
Tel: +387(0)33 401-000
+387(0)33 475-540
Fax: +387(0)33 475-553
pu7@mup.ks.gov.ba