Skip to main content
Please wait...

Poziv na konferenciju za medije

ilustracija amblem

Sarajevo, 05.02.2024. godine – Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo održat će sutra, u utorak 06. februara 2024. godine, godišnju konferenciju za medije, na kojoj će biti predstavljan Izvještaj o radu Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za 2023. godinu.

Izvještaj će predstaviti:

  • generalni inspektor policije Fatmir Hajdarević, policijski komesar
  • glavni inspektor Džafer Hrvat, načelnik Sektora uniformisane policije
  • glavni inspektor Amir Halilović, načelnik Sektora kriminalističke policije
  • glavni inspektor Muhamed Hasanović, načelnik Sektora za policijsku podršku
  • samostalni inspektor Samir Kekić, načelnik Jedinice za profesionalne standarde

Konferencija će biti održana u prostorijama Sektora za policijsku podršku, ulica Nahorevska bb, s početkom u 12.00 sati.

Radi najave ulaska u Bazu „Nahorevo“, zainteresirane medije molimo da dostave najavu dolaska svojih ekipa putem emaila javnost@mup.ks.gov.ba ili putem telefona 033/286-727 najkasnije do 10:00 sati, 06.02.2024. godine.