Skip to main content
Please wait...

Uprava policije i Tužilaštvo KS odlučni u borbi protiv svih oblika kriminaliteta

2, Jul 2024

Sarajevo, 02.07.2024. godine –  U prostorijama MUP-a Kantona Sarajevo održan je radno-konsultativni sastanak timova Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo i Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo koje su predvodili policijski komesar Fatmir Hajdarević i v.d. glavna tužiteljica Meliha Dugalija.

Razgovarano je o trenutnom stanju sigurnosti na području Kantona Sarajevo, saradnji između ove dvije institucije, te budućim modalitetima saradnje u cilju jačanja borbe protiv svih oblika kriminaliteta, s posebnim akcentom na opći, privredni kriminal i korupciju na području Kantona  Sarajevo. 

Između ostalog, razgovarano je i o efikasnijem postupanju u predmetima gdje su oštećeni novinari i novinarke, te je naglašen značaj proaktivne saradnje između tužilaca i istražitelja koji su određeni za kontakt tačke u ovim predmetima. 

Zaključeno je da Uprava policije i Kantonaln tužilaštvo Kantona Sarajevo imaju dobru i produktivnu saradnju, te da je strateško opredjeljenje obje institucije na jačanju tužilačkih i policijskih kapaciteta u borbi protiv svih oblika kriminaliteta.

Zajedničko saopćenje Uprave policije i Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo