Pretraga

Ukupno 1778
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Odluka_izmjene i dopune Plana nabavki_MUP KS 2019. Plan nabavki 18.09.2019
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku peleta_MUP KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.09.2019
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku sportske odjeće i opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.09.2019
Odluka o poništenju nabavke rekonstrukcije i sanacije na više objekata_MUP KS Pokretanje i tok postupka 27.09.2019
Odluka o poništenju nabavke usluga servisiranja klima uređaja Pokretanje i tok postupka 27.09.2019
Ugovor o nabavci motocikala Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.09.2019 MOTO SERVIS AB d.o.o. Sarajevo
Ugovor o uslugama servisiranja klima uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.08.2019 15.08.2019 FRIGO H&S o.d. Ilidža
Ugovor o nabavci i postavljanju itisona u kancelarije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.08.2019 INTERLIGNUM d.o.o. Teslić
Ugovor o uslugama tehničkog pregleda motornih vozila UP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.08.2019 Centrotrans Eurolines d.d. Sarajevo
Ugovor o održavanju instaliranog softvera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.09.2019 JAPET d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci policijske opreme - UP Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.08.2019 KM TRADE d.o.o. Visoko
Ugovor - nabavka digitalne mini foto-laboratorije Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.08.2019 SHOT d.o.o. Zenica
Ugovor o nabavci komparativnog mikroskopa Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.08.2019 SHOT d.o.o. Zenica
Ugovor o nabavci rezervnih auto dijelova za motorna vozila marke Ssang Yong (LOT 3) i Škoda (LOT 5) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.09.2019 KARE d.o.o. Sarajevo
Ugovor o redovnom održavanju motornih vozila marke "Peugeot" u garantnom roku (LOT 1) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.09.2019 BLOK d.o.o. Sarajevo
Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka usluga redovnog održavanja motornih vozila marke "Peugeot" u garantnom roku (LOT 1) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.09.2019 14.445,52 BLOK d.o.o. Sarajevo
Odluka o poništenju postupka javne nabavke servisiranja motornih vozila marke Suzuki Pokretanje i tok postupka 18.09.2019
Odluka - nabavka žalurina - roletni Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.09.2019
Izmjena i dopuna Plana nabavki Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za 2019.godinu Plan nabavki 23.09.2019
Odluka o Izmjeni i dopuni Plana nabavki UP MUP-a KS za 2019. godinu Plan nabavki 19.09.2019
Odluka o izboru ponuđača za nabavku građevinsko-zanatskih radova Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.09.2019 18.400,86
Odluka o pokretanju postupka nabavke pogonskog goriva za motorna vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.09.2019
Odluka o pokretanju postupka za nabavku službenih pasa Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.09.2019
Odluka o pokretanju postupka za nabavku i ugradnju opreme za proširenje stacionarnog radarskog sistema Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.09.2019
Odluka o ponovnom pokretanju postupka nabavke klima uređaja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.09.2019
Odluka o ponovnom pokretanju postupka nabavke laboratorijskog mikroskopa Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.09.2019
Odluka o pokretanju postupka nabavke aktivne mrežne opreme_MUP KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.09.2019
Odluka_ nabavka usluga servisiranja liftova i platformi za prevoz invalidnih lica u objektima MUP-a KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.09.2019
Odluka o izboru najpovoljnijeg opnuđača "Nabavka motocikala" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.08.2019 27.800,00
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača "Nabavka motornih vozila" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.08.2019 91.060,00
Odluka o poništenju "Nabavka laboratorijskog mikroskopa" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.08.2019
Odluka o poništenju postupka "Nabavka klima uređaja" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača "Nabavk programa i produženje licenci" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.08.2019
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača "Nabavka radnih stanica i desktop računara" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.08.2019
Ugovor o izvođenju građevinsko-zanatskih radova na rekonstrukciji priključka vode_Grkarica Ugovaranje i realizacija 15.08.2019 16.555,22 "SELA" d.o.o. Sarajevo
Ugovor o redovnom održavanju motornih vozila u garantnom roku-VW POLO Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.07.2019 2.000,00 "PORSCHE INTER AUTO BH" d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci metalnih namjenskih ormara Ugovaranje i realizacija 09.09.2019 52.600,01 "ITC" zenica d.o.o.
Ugovor o nabavci materijala za održavanje objekata (LOT 1) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.08.2019 16.731,00 "INTER-COM" d.o.o. Zenica
Ugovor o nabavci licenci i softvera Ugovaranje i realizacija 19.08.2019 31.990,40 "IMTEC" d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci printera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.08.2019 3.861,00 "FACIT" d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci usluga obaveznog i kasko osiguranja motornih vozila (LOT 1 i LOT 2) Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.07.2019 25.098,87 "ADRIATIC OSIGURANJE" d.d. Podružnica Sarajevo
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga tehničkog pregleda motornih vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.09.2019
Izmjena i dopuna Plana nabavki MUPKS za 2019.g Plan nabavki 03.09.2019
Odluka - nabavka neprioritetnih - restoranskih usluga za potrebe MUP-a KS Pokretanje i tok postupka 04.09.2019
Poziv za nabavku restoranskih usluga u 2019. godini - MUP Pokretanje i tok postupka 04.09.2019
Odluka - nabavka usluga kolektivnog osiguranja uposlenika MUP-a KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 02.09.2019
Odluka o izmjeni Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma Pokretanje i tok postupka 03.09.2019
Odluka - nabavka kompleta za uzimanje uzoraka krvi i urina sa pratećim priborom Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.09.2019
Ugovor o nabavci akumulatora (LOT1) i nabavka sijalica i drugog potrošnog materijala za vozila (LOT2) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.09.2019
Ugovor o nabavci rezervnih auto dijelova za motorna vozila marke VW - LOT 1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.08.2019 50.000,00 50.000,00 Autoelektra d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 137.260,86 198.836,50 64.445,52