Pretraga

Ukupno 1778
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ugovor o sukcesivnoj nabavci pečata, štambilja i faksimila Ugovaranje i realizacija 31.12.2019 506,30 DES s.o.o. Saajevo
Ugovor_ nabavka higijensko potrošnog materijala Ugovaranje i realizacija 09.12.2019 R&S d.o.o. Sarajevo
Ugovor o kupoprodaji auto-dijelova Ugovaranje i realizacija 26.12.2019 7.008,30 AUTOELEKTRA d.o.o. sarajevo
Ugovor o nabavci auto guma za potrebe MUP-a KS Ugovaranje i realizacija 27.12.2019 3.130,92 AUTOELEKTRA d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci zastava za potrebe MUP-a KS Ugovaranje i realizacija 30.12.2019 1.591,20 IMSA d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci drum unit-a, tonera , ketridža i ribona Ugovaranje i realizacija 27.12.2019 988,65 CROBOX d.o.o. Sarajevo
Ugovor_nabavka materijala za tehničko i higijensko održavanje Ugovaranje i realizacija 27.12.2019 6.685,03 PAPILON d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci materijala za održavanje objekata za potrebe MUP-a KS Ugovaranje i realizacija 27.12.2019 1.823,68 PAPILON d.o.o. Saarajevo
Ugovor o nabavci građevinsko-zanatskih radova _rekonstrukcija priključka hidrantske i sanitarne vode_Grkarica Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 30.12.2019 3.298,70 SELA d.o.o.
Ugovor o pružanju usluga tekućeg održavanja objekata Ugovaranje i realizacija 30.12.2019 6.980,00 STANOGRADNJA d.o.o. Sarajevo
Ugovor _nabavka suvenira Ugovaranje i realizacija 27.12.2019 3.387,15 EUROFER d.o.o. Tuzla
Okvirni sporazum_nabavka usluga servisiranja motornog vozila u garantnom roku_"Ssang Yong" (LOT 6 ) Ugovaranje i realizacija 24.12.2019 SM Solution d.o.o. Sarajevo
Ugovor o pružanju usluga mehaničkog čišćenja dimovodnih objekata u objektima MUP-a KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2019 1.937,52 ZODD "DIMNJAK" Sarajevo
Ugovor_nabavka usluga izrade natpisnih ploča za objekte MUP-a KS Ugovaranje i realizacija 27.12.2019 6.955,20 PISMOLIK d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci suvenira-MUP KS Ugovaranje i realizacija 18.12.2019 1.930,50 HELEDI ’S d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci kancelarijskih mašina_MUP KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2019 6.296,40 FACIT d.o.o. Sarajevo
Odluka o nabavci baterijskih lampi i amterijala za vršenje uviđaja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2019
Poziv za nabavku restoranskih usluga u 2020. godini Pokretanje i tok postupka 08.01.2020
Ugovor o pružanju usluga tehničkog pregleda motornih vozila_UP Ugovaranje i realizacija 08.01.2020 Ahmetspahić petrol d.o.o. Sarajevo
Okvirni sporazum_sukcesivna nabavka usluga tehničkog pregleda motornih vozila_UP Ugovaranje i realizacija 08.01.2020 Ahmetspahić petrol d.o.o. Sarajevo
Odluka o provođenju postupka nabavke skenera za fotografije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2019
Ugovor o nabavci rezervnih dijelova za motorna vozila marke VW (LOT 1) Ugovaranje i realizacija 31.12.2019 Autoelektra d.o.o. Sarajevo
Ugovor o servisiranju motornih vozila marke Suzuki_UP Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.12.2019 AUTO CENTAR BETANIJA d.o.o. Sarajevo
Okvirni sporazum_sukcesivna nabavka usluga servisiranja motornih vozila marke Suzuki_UP Ugovaranje i realizacija 30.12.2019 AUTO CENTAR BETANIJA d.o.o. Sarajevo
Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga iz Aneksa II dio B-neprioritetne usluge-restoranske usluge Pokretanje i tok postupka 06.01.2020
Odluka o provođenju postupka nabavke usluga redovnog mjesečnog održavanja softvera "Japet" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.01.2020
Odluka o provođenju postupka za nabavku hrane za službene pse Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.01.2020
Odluka o provođenju postupka za nabavku reflektujućih prsluka i reflektujućih narukavlja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2019
Odluka o provođenju postupka nabavke auto guma_UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2019
Odluka_izbor ponuđača za nabavku građevinsko-zanatskih radova s podjelom na LOT-ove Pokretanje i tok postupka 27.12.2019
Odluka o izboru ponuđača_radovi na rekonstrukciji sanitarne i hidrantske vode_Grkarica Pokretanje i tok postupka 27.12.2019 3.298,70
Odluka o izboru ponuđača za nabavku softvera "dokument menadžment"_MUP KS Pokretanje i tok postupka 24.12.2019 76.050,00
Odluka o provođenju postupka za nabavku prekrivača za policijske motocikle Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.12.2019
Odluka o provođenju postupka za nabavku uređaja za dijagnostiku kvara na vozilu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.12.2019
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku dijelova uniforme _ UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.12.2019
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku fotoaparata i kamera Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.12.2019
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku službenih pasa Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.12.2019 11.998,35
Ugovor o servisiranju motornih vozila marke Ford (LOT 2) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.12.2019 BUNJO d.o.o. Sarajevo
Rješenje o usvajanju žalbe ponuđača Pokretanje i tok postupka 26.12.2019
Odluka o ponovnom provođenju postupka nabavke usluga servisiranja motornih vozila (LOT 1-vozila marke Voskswagen i LOT 2-vozila marke Škoda) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.12.2019
Odluka o izboru ponuđača za nabavku motornog vozila_MUP KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.12.2019 29.956,00
Odluka o ponovnom pokretanju postupka nabavke usluga servisiranja motornih vozila u garantnom roku_MUP KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.12.2019
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku satova za penzionisane uposlenike MUP-a KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.12.2019
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usluga izrade natpisnih ploča Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.12.2019
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usluga tekućeg održavanja objekata MUP-a KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.12.2019
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku kancelarijskih mašina_MUP KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.12.2019
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usluga revizije projekata građenja_MUP KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.12.2019
Ugovor o nabavci i postavljanju itisona Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2019 INTERLIGNUM d.o.o. Teslić
Ugovor o uslugama štampe brošura_UP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.11.2019 848,25 POETA PISTA d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci klima uređaja_UP Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.12.2019 35.100,00 INTER-COM d.o.o. Zenica
Ukupno po stranici 121.303,05 88.467,80 0,00