Pretraga

Ukupno 1778
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ugovor o sukcesivnoj nabavci usluga kalibracije, verifikacije i servisiranja radara i alkometara - LOT 6 Ugovaranje i realizacija 14.04.2020 MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo
Ugovor - Nabavka rezervnih auto dijelova za motorna vozila marke Renault (Lot 7) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.04.2020 KARE d.o.o. Sarajevo
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 20.04.2020
Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja sa jednim ponuđačem Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 20.04.2020
Posebna odluka_nabavka usluga servisiranja motornih vozila_MUP KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.04.2020
Ugovor_nabavka licenci za antivirusni softver Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.03.2020 6.130,80 6.130,80 Ping d.o.o. Sarajevo
Ugovor_nabavka medicinskog materijala_MUP KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.03.2020 3.623,14 3.623,14 PAPILON d.o.o. Sarajevo
Ugovor_nabavka tonera, ketridža i dr._MUP KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 6.966,88 6.966,88 CROBOX d.o.o. Sarajevo
Ugovor_nabavka sredstava za dezinfekciju_MUP KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2020 2.768,22 2.768,22 R&S d.o.o. Vogošća
Odluka o nabavci zaštitne opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.04.2020
Ugovor o nabavci prehrambenih proizvoda i proizvoda široke potrošnje (LOT 1) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.04.2020
Ugovor o nabavci zaštitnih maski Ugovaranje i realizacija 19.03.2020 R&S d.o.o. Sarajevo
Ugovor - nabavka zaštitnih maski KN95 (FFP2) Ugovaranje i realizacija 25.03.2020 ADTEXO d.o.o. Ilidža
Ugovor o nabavci zaštitnih vizira Ugovaranje i realizacija 27.03.2020 Alibeg d.o.o Ilidža
Ugovor - nabavka materijala za tekuće održavanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.03.2020 PAPILON d.o.o. Sarajevo
Ugovor - nabavka zaštitnih maski Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.03.2020 PAPILON d.o.o. Sarajevo
Ugovor o izdavanju uvjerenja o podacima evidentiranim u matičnu evidenciju Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje u KS Ugovaranje i realizacija 20.02.2020 2.920,00 Federalni zavod PIO
Ugovor o nabavci dronova (bespilotnih letjelica) LOT 2 - dron tip 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.03.2020 16.497,00 IMTEC d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru ponuđača_nabavka termalnih kamera za mjerenje tjelesne temperature Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 13.04.2020
Odluka o izboru ponuđača_nabavka tonera i dr. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.04.2020
Odluka - sukcesivna nabavka higijensko potrošnog materijala Pokretanje i tok postupka 09.04.2020
Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma do 31.01.2020. Ugovaranje i realizacija
Ugovor_nabavka štampanog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.04.2020 6.622,20 Štamparija Fojnica d.o.o. Fojnica
Ugovor o pružanju usluga dezinfekcije i dezinsekcije Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.03.2020 3.009,24 IDS Zdrava sredina d.o.o. Sarajevo
Ugovor_nabavka sredstava za dezinfekciju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.03.2020 4.248,86 "DITA 1977 industrija deterdženata " d.o.o. Tuzla
Ugovor o nabavci toplomjera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2020 2.060,14 ARCHITEKTUREGRUPPE S 71 - CONRAD d.o.o. Sarajevo
Ugovor_nabavka tonera, ketridža i ribona Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.03.2020 CROBOX d.o.o. Sarajevo
Okvirni sporazum_usluge dezinfekcije i dezinsekcije Ugovaranje i realizacija 20.02.2020 6.018,48 IDS Zdrava sredina d.o.o. Sarajevo
Ugovor_servisiranje mv u garantnom roku_Volkswagen (LOT 4) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.02.2020 4.131,02 PORSCHE INTER AUTO BH d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci lož ulja za potrebe MUP-a KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.02.2020 25.074,99 HIFA d.o.o. Tešanj
Ugovor_usluge servisiranja mv u garantnom roku marke Ssang Young (LOT 6) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.02.2020 4.939,80 SM Solution d.o.o. Sarajevo
Ugovor_nabavka usluga servisiranja mv u garantnom roku_Citroen (LOT 5) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.02.2020 3.643,90 BERLIJETA d.o.o. Visoko
Odluka - ponovno pokretanje postupka nabavke bespilotne letjelice (drona) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.04.2020
Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci-ponovljeni postupak i tenderska dokumentacija 01-11-4-2037-3/20 Pokretanje i tok postupka 06.04.2020
Posebna odluka o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci s jednim ponuđačem_ponovljeni postupak Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 06.04.2020
Odluka o poništenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci s jednim ponuđačem Pokretanje i tok postupka 06.04.2020
Ugovor o sukcesivnoj nabavci usluga kalibracije, verifikacije i servisiranja radara i alkometara - LOT 3 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.03.2020 MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo
Plan javnih nabavki Uprave policije MUP-a KS za 2020. godinu Plan nabavki 03.04.2020
Odluka - nabavka dijelova uniforme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.03.2020
Odluka - nabavka sredstava za dezinfekciju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.03.2020
Odluka - dezinfekcija motornih vozila Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.03.2020
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - "Nabavka motornog vozila za posebne namjene" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.03.2020 988.650,00
Odluka o provođenju postupka za nabavku sredstava za dezinfekciju_MUP KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.03.2020
Izmjene i dopune Plana nabavki za period privremenog finansiranja_januar-mart 2020 Plan nabavki 10.03.2020
Odluka o provođenju postupka nabavke materijala za tekuće održavanje_MUP KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.03.2020
Odluka o provođenju postupka nabavke štampanog materijala i usluga uvezivanja dokumentacije_MUP KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.03.2020
Odluka o provođenju postupka za nabavku tonera, ketridža i dr._MUP KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.03.2020
Odluka o provođenju postupka za nabavku licence za antivirusni softver ESET Nod32 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.03.2020
Ugovor o servisiranju kopir aparata - UP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
Ugovor o nabavci forenzičke i računarske opreme LOT 3 - skeneri Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 1.521,00 1.521,00 INTER-COM d.o.o. Zenica
Ukupno po stranici 988.650,00 83.678,67 37.507,04